Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

ArrangementGuidens vision er at være det sted, man går hen, når man vil planlægge og holde et arrangement. Målet er at skabe en fælles platform for brugerne (dem der skal holde arrangementer) og udbydere af produkter og services, der er relateret til arrangementer og derfor af interesse for brugerne.

Denne aftale dækker brug af partnerens oplysninger til visning på præsentationsside samt til anvendelse af partnerens data i brugernes søgninger på arrangementguiden.dk.

Partneres egen side og ansvar for indhold

Partneren har sin egen præsentationsside med adgang via et login, hvor partneren har ansvar for indholdet og selv har adgang til at slette, tilføje og ændre data. Indholdet skal være relevant for brugerne og indholdet i de mulige felter skal svare til overskrifterne. Det er således ikke tilladt at markedsføre andet end produkter og services, der stemmer overens med formålet og visionen for ArrangementGuiden.

Det anbefales, at partneren løbende gennemgår sit indhold på siden og sørger for, at det er opdateret, så brugerne får de rette oplysninger i søgninger og på partnerens egen præsentationsside.   

Brug af visuelle materialer fra Partnerens præsentationsside

ArrangementGuiden har tilladelse til at anvende billeder, videoer og andet visuelt materiale, som Partneren har lagt tilgængeligt på deres egen side på ArrangementGuiden. Materialet kan anvendes i markedsføringen af ArrangementGuiden.

Årligt bidrag

Partneren betaler et årligt bidrag afhængig af valg af produktpakke. Bidraget betales forud og perioden begynder fra den første dags visning på platformen.

Forlængelse af periode

Aftaleperioden er 12 måneder. Kort tid før periodens udløb, vil partneren modtage en e-mail med besked om, at næste periode skal betales inden en fastsat dato for at få forlænget aftalen med endnu 12 måneder. Denne mail sendes til den person, der står som kontaktperson på fortegnelsen med mindre, der er oplyst en faktureringsemail under faktureringsoplysninger.

Opsigelse

Partneren kan til enhver tid opsige aftalen ved skriftlig henvendelse. Ønsker partneren at blive fjernet fra arrangementguiden.dk før aftaleperioden udløber, vil dette blive effektueret hurtigst muligt efter bekræftelsen af opsigelsen. Det forudbetalte årlige bidrag tilbagebetales ikke ved opsigelse.

ArrangementGuiden kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning ved misligeholdelse af aftalen fra partnerens side. Skulle dette blive nødvendigt, vil partneren straks blive orienteret skriftligt og ArrangementGuiden vil fjerne partnerens fortegnelse på arrangementguiden.dk 

Videregivelse af oplysninger

Partneren må kun anvende fortrolige og forretningsmæssige oplysninger om ArrangementGuiden til eget brug og i overensstemmelse med denne aftale og må ikke videregive sådanne oplysninger til tredjepart.

Hørsholm juni 2023