Den store guide til Barnedåb: Alt du har brug for til dåbsfesten i 12 punkter

Hvad er vigtigt at få styr på til barnedåben og dåbsfesten ? Læs med her.

Skal du holde barnedåb eller navngivningsfest for dit barn? Er du i tvivl om, hvor stor en fest I skal holde, og hvornår dåben skal finde sted? Få styr på alt lige fra faddernes rolle, budget og tidsplan, samt lokale, mad, dåbskage, invitationer, taler, gaver og alt det andet, der er værd at overveje i forbindelse med festen.

Skrevet af Maja Tøttrup fra ArrangementGuiden

Hvorfor bliver vi døbt ? En dåb betyder, at vi takker Gud for barnet, og at barnet bliver velsignet og altid fulgt af Gud i dets liv. Barnet bliver døbt i den kristne tro og bliver desuden en del af det kristne fællesskab og traditioner og samtidig medlem af folkekirken.

Ved dåben siger forældre og faddere ja til den kristne trosbekendelse på barnets vegne. Nogle vil hellere lade barnet tage denne beslutning selv, hvorfor man også ser dåb senere i livet f.eks. i forbindelse med konfirmationer. 

Der findes forskellige former for dåb; bl.a. Nøddåb, hjemmedåb, voksendåb og barnedåb, og det er den sidstnævnte samt den tilhørende fest og fejring, vi vil fortælle mere om i denne blog.

BARNEDÅBSTRADITIONER:

> Barnet bærer en lang hvid dåbskjole under dåben.

> Opkald ikke barnet efter en levende, men gerne en afdød slægtning, ifølge overtro vil dennes ånd våge over barnet.

> Barnet bliver båret ind og ud af kirken med benene først for at undgå en skæv start på livet.

Dåben har været i tilbagegang i flere år, men er stadig en stærk tradition hos mange danskere. Nogle vælger i stedet for dåben at holde en navngivningsfest for at fejre barnets navngivning – dette er blevet populært i takt med, at dåbsprocenten er faldet. Skal du holde en navngivningsfest, kan du sagtens læse med i resten af bloggen om de forskellige punkter, der er vigtige at overveje, når du vil holde en fest i anledning af barnets navngivning.

Se også vores Huskeliste til Barnedåben på ArrangementGuiden

1. Hvornår skal barnet døbes eller navngives?

Det er vigtigt at fastlægge en dato for dåben. Du skal som forælder være opmærksom på, at fra lovens side skal du navngive dit barn indenfor 6 måneder af fødslen. Overskrider du de 6 måneder, kan det medføre en bøde, og barnet vil automatisk få sin mors efternavn.

Barnets navn vil også blive registreret i forbindelse med dåben, så du skal kun være opmærksom på navngivningen inden for 6 måneder, hvis du planlægger at dåben skal ligge på en senere dato – du kan registrere barnets navn på borger.dk. For børn født i Sønderjylland skal man, før dåben kan finde sted, navngive barnet i kommunens personregister.

Hvis I ikke vil døbe jeres barn skal I bare registrere barnets navn inden de 6 måneder og kan i stedet holde en navngivningsfest for at fejre det.

De fleste babyer bliver døbt, når de er ca. 3 måneder. Jo ældre barnet er på dåbsdatoen, jo større chance er der for, at barnet vil skråle og græde gennem dåben i kirken fremfor at sove/være stille gennem processen.

TOP 10 navne (Primo 2022)

Populære pigenavne:
Ella, Alma, Nora, Ida, Freja, Sofia, Luna, Olivia, Agnes, Asta.

Populære drengenavne:
William, Oscar, Carl,  Malthe, Emil, Valdemar, Noah, Aksel, August, Theo

Kilde

Du skal som forælder vælge en dato for dåben i samarbejde med din lokale kirke. Det er typisk en søndag, da mange dåb afholdes i forbindelse med søndagsgudstjenesten. Det er dog op til den enkelte kirke og præst at beslutte, hvornår i løbet af servicen dåben afholdes. Nogle starter med dåben inden gudstjenesten, mange slutter gudstjenesten af med dåben. Der kan sagtens være flere dåb planlagt til samme dag, lige efter hinanden. Det kan også lade sig gøre at holde dåben på en lørdag – spørg din kirke og præst om dette.

Dåben arrangeres mellem præsten og forældrene. Præsten vil som regel, eller efter forældrenes ønske holde en samtale hvor spørgsmål til dåben såsom ritualet, selve dagen og den kristne betydning kan blive besvaret. Det kan variere i kirkerne, hvorvidt dåbsbarnet bæres ind ved gudstjenestens begyndelse eller om dåbsfamilien sidder klar inde i kirken, når gudstjenesten begynder. Dog er det ens for alle kirker, hvordan selve dåben foregår.

barnedåb

Dåben starter med en bøn, og derefter tager præsten imod det barn, der skal døbes (forældre, faddere og børn kan gå med op til døbefonden). Derefter rejser alle sig og præsten læser højt fra bibelen, taler til barnet, tegner korsets tegn og spørger “Hvad er barnets navn?”.

Den, der bærer barnet, fortæller barnets fulde navn og svarer på barnets vegne ja til spørgsmålene (trosbekendelsen). Når præsten til sidst spørger “Vil du døbes på denne tro?” svarer man igen ja. Her kommer præsten lidt (lunt) vand over barnets hoved (dette gentages 3 gange) lægger hånden på barnets hoved og velsigner det.

Til slut holder præsten en kort tale til forældre og faddere, og herefter fortsætter gudstjenesten. Nogle steder er der tradition for, at dåbsfamilien føres ud af kirken efter dåben, andre steder er det først ved afslutningen af gudstjenesten. Når barnet er døbt, udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og navneattest. Det varierer, om man får den i kirken efter dåben, eller om den bliver eftersendt.

Det første hovedbrud består i at finde et navn til barnet, som kan tilfredsstille til alle sider. I gamle dage opkaldtes barnet sædvanligvis efter en af bedsteforældrene. Dette er gået af brug og er afløst af en raptus for gammelnordiske og for kvindenavnes vedkommende romantiske benævnelser, såsom Dagny, Dagmar o. l.(…) Det må dog afgjort frarådes at lade fader og søn eller moder og datter hedde det samme, hvilket giver anledning til idelige [stadige, red.] fejltagelser i og udenfor hjemmet og afstedkommer uskikken med kælenavne.
– Emma Gad

2. Budget og Tidsplan

Det er vigtigt at kigge på både budget og tidsplan tidligt i planlægningsprocessen, da disse ting påvirker de andre beslutninger, der skal tages senere. 

Vi anbefaler derfor, at I i god tid får lavet en tidsplan for, hvilke gøremål der er frem til dåben, så det bliver en afslappet planlægningsproces, og I undgår for meget stress og jag lige op til arrangementet.

Og at I får noteret ned, hvilke udgifter I regner med at have under forberedelserne, så I kan ændre budgettet på nogle poster, hvis ikke I synes, at det hænger sammen økonomisk. Det er naturligvis helt op til jer, hvor stor en post denne dåbsfest skal være på kontoen.  

Nogle går all in og holder en stor fest med mange gæster, men for mange er det en mere stille og rolig affære og ikke nær så formel og dyr som fx et bryllup eller konfirmation. Alt efter hvor meget hjælp I får udefra, eller hvor meget I vil stå for selv, kan I påvirke prisen på den festlige dag.

HVOR LÆNGE VARER EN DÅB?

Selve dåben i kirken varer sædvanligvis 1-1,5 time, og ved en sædvanlig frokost skal man regne med ca. 3-4 timer.

Men det er selvfølgelig altid op til jer, hvor længe dåbsfesten skal vare.

Det er dog ikke mange nybagte forældre, der hverken har tid, penge eller overskud til det store brag af en fest, så overvej hvilke poster i budgettet I kan spare penge på ved at gøre det selv eller få hjælp af venner og familie.

Der, hvor I kan spare mest, vil være på selskabslokaler og catering. Hvis I skal booke lokale og bestille catering, er det en god idé at beslutte disse ting som noget af det første, da begge er afhængige af en fastlagt dato for dåben. Læs mere om disse beslutninger i afsnittet nedenfor og i afsnit 5. 

3. Holdes dåbs- eller navngivningsfesten hjemme eller ude?

Der er fordele og ulemper ved at holde fest både hjemme og ude.

Hvis I vælger at holde festen derhjemme, kan I spare penge på lokale eller måske nøjes med at leje et telt til haven, det er nemmere at lægge barnet til at sove, og I skal ikke transportere gaverne (der kan være mange og forskellige størrelse og måske svært at transportere i én bil). Til gengæld skal I selv stå for opsætning og pynt til festen, evt. selv lave og servere maden samt stå for oprydningen bagefter.

Men bare rolig der er hjælp at hente til disse ting også.

Vælger I som mange andre at holde festen på en restaurant eller ved at leje et selskabslokale, kan I lette arbejdsbyrden gevaldigt for jer selv. Her er det dog vigtigt at få booket borde eller lokalet hurtigt samt at få bestilt catering, så I kan gå videre til næste opgave; hvem der skal med. Nogle gange skal disse to ting besluttes og gøres sideløbende med hinanden.

4. Gæsteliste, invitation, bordplan og gaver  

I forbindelse med booking og bestilling af lokaler, telte, catering og dåbskage skal I beslutte, hvor mange I vil invitere til dåbsfesten, og hvor mange der også er inviteret med i kirken.

Skal det være nærmeste familie og venner, endnu mere intimt eller skal der også være plads til udvidet familie og bekendte på gæstelisten ?

Antallet af gæster afspejler også budgettet, så overvej gæstelisten nøje hvis I har et stramt budget. Send invitationerne ud hurtigst muligt. På denne måde får I også hurtigere svar og kan gå i gang med at bestille og booke diverse ting i god tid.

I skal beslutte om I vil lave og sende flotte invitationer ud med posten eller i stedet sende en digital invitation. Her kan det gøres nemt ved at lave en gruppetråd på facebook/messenger til de fleste, så er det også nemt at eftersende en ønskeliste, hvis den ikke er klar med det samme – men husk lige at sende en separat mail til Oldemor Anna, hvis hun ikke er på Messenger. I kan spare både tid og penge ved at sende dem ud digitalt, men det er også altid dejligt at få en flot og personlig invitation i postkassen.

I kan også gøre lidt mere ud af den digitale, prøv fx en af de mange nemme gratis løsninger på nettet, f.eks. Canva.com og så sende invitationen som e-mail, der kan printes ud og hænges op.

Vil I gerne have hjælp til at lave en mere speciel og personlig invitation til dåben, kan I finde hjælp til dette under Alt til festen inde på ArrangementGuiden. Det er både smart og kan spare tid og penge at få lavet alt det, I skal bruge fra det samme sted (f.eks. invitation, bordkort og menukort), så får I også et ens udtryk for festen.

Når du skal lave din bordplan, placeres fadderne og Gudmor/Gudfar typisk sammen med forældrene. Herefter er der frit slag, dog kan det altid anbefales at lave et børne-/ungebord, så de kan hygge sig sammen – ofte sidder de jo heller ikke ned så længe ad gangen. Ved planlægningen af bordplanen så tænk gerne over, om dem, der sidder ved samme bord, har ting tilfælles, som de kan tale om.

Det er vigtigt at tænke over ønskelisten tidligt i processen, så gæsterne har mulighed for at købe gaven i god tid – det vil specielt ældre generationer gerne, og dem er der ofte nogle af til barnedåb. Mange ting har I måske allerede, hvis det ikke er første barn, I døber. Og har I flere børn, så tænk over, hvad de andre fik til deres dåb, som I eller børnene har været glade for – så den lille ny også kan opleve samme glæde. Eller hvad I ikke behøver, fordi det kan gå i arv. 

Det kan være en god idé at have en liste liggende, som I løbende kan tilføje ønsker på. I kan evt. lade den ligge fremme på køkkenbordet eller brug en notesbog app på smartphonen og dele den med hinanden.

Hvis I ønsker jer noget fra internettet, bør I tage højde for leveringstid samt at virksomhedens hjemmeside virker troværdig (tjek efter e-mærket og sikker betaling), og har en fair returpolitik.

Under selve festen er det en god idé at have en lille notesbog eller hæfte, hvor I kan notere gaverne ned, så I ikke glemmer, hvem der gav hvad. Kort bliver ofte forlagt af andre gæster, der lige tager et kig på gavebordet. I den forbindelse kan I med fordel vælge en gavekoordinator blandt de inviterede, som kan hjælpe med dette.

Med en gavekoordinator er det også nemmere at undgå flere af de samme gaver. Hvis I og jeres gæster er ferme digitalt kan I evt. gøre brug af Ønskeskyen til dette.

GODT TIP !

Vent med at udfylde navnet på lykønskningskortet, da det kan ske at forældrene har ændret mening i sidste øjeblik.

Læs mere om gavekoordinator og ønskeskyen i vores blogindlæg Guide: 13 tips til konfirmationsfesten.

Dåbsgaver kan enten være bamser, (motorik)legetøj, bøger, tøj eller andet til barnet eller det kan være af mere praktisk natur, såsom en børnestol (der kan vokse med barnet), babyalarm, babysæde til bilen eller 3-hjulet cykel. Der er selvfølgelig også de mere traditionelle gaver såsom en indgraveret sølvske eller sølvsmykker, nyplantet æbletræ, sølvfødselsdagsflag, børnebibel og barnets bog.

Nogle vælger også at give en pengegave (enten som delvis betaling til selve festen) eller til barnet eller forældrene selv eller som børnebørnskonto, børneopsparing og aktier. En alternativ og billig, men til tider stærkt tiltrængt, gave kan være hjemmelavet gavekort i form af hjælp til børnepasning eller andet praktisk hjælp til hjemmet og lignende.

Se vores huskeliste til barnedåben for flere ideer til ønsker.

Til toppen af siden

5. Hvem sørger for maden?

Har I taget stilling til, hvor meget mad I vil servere for gæsterne og hvilken?

Det er populært at vælge en mere simpel brunch eller frokost, men nogle vil gerne gøre mere ud af det med 3-retters menu.

I skal beslutte, hvad I som familie helst vil og kan holde til – måske har I allerede meget om ørene eller omvendt masser af overskud til lige netop planlægningen af denne dag?

Det varierer også hvor mange venner og familie medlemmer, der står klar til at hjælpe til. Til en simpel brunch eller frokost så prøv at vælge retter, der kan laves med få ingredienser og uden det store besvær og gerne nemt i større mængder og sæt det op som en buffet. Her kan I også spare lidt på serveringspersonale som ellers også kan være en post på budgettet.

Se også om der er nogle ting, der kan laves på forhånd, helt eller delvist, og måske kan fryses ned indtil den store dag. Måske er der nogle ting, der ikke skal laves men bare købes ind og sættes på fade? Få evt. hjælp til dele af indkøb fra de nærmeste.

Hvis økonomien er til det, og I egentlig helst gerne selv vil være fri, kan I vælge et lokale med forplejning inkluderet (mange steder har selskabspakker man kan vælge i mellem). Lejer I et lokale uden forplejning kan I købe catering, så I ikke selv skal står for ind og udpakning af maden, have nok serveringsfade og mulighed for at transportere det hele til selskabslokalet.

Tag med i overvejelserne hvor meget tid og energi I selv vil bruge på selve dagen i relation til maden – så I sikrer, at I samtidig kan deltage, slappe af og hygge jer med gæsterne.

Den sammenspisning som uundgåeligt finder sted efter den højtidelige handling, indskrænker sig i vore dage ofte til en frokost i de lykkelige unge forældres hjem, men i lidt større forhold bliver det sædvanligvis til en middag, især når det gælder den førstefødte.
– Emma Gad

Husk at der er mange penge at spare, hvis I selv sørger for indkøb af vin, da der ofte lægges over 300 % oveni prisen på restauranter. Få hjælp til at vælge vin mm. til maden hos din leverandør af drikkevarer. Til børn og andre, der ikke drikker alkohol, er det vigtigt også at huske at bestille vand og andre alkoholfrie drikkevarer. Undgå at få tørre ganer ved at bestille rigelige mængder – mange steder tilbyder at købe uåbnede flasker tilbage, dette er dog typisk per uåbnet kasse.

Skal I holde festen på en restaurant, så overvej om I vil betale efter forbrug eller vil købe vinen ad libitum. Lav en liste over hvor mange, der drikker hvad, så I kan se, hvad der bedst kan betale sig for jer.

Foto Kredit: Karise Bageri. Dåbskage udført af vores leverandør Karise Bageri.

Dåbskagen er noget mange godt kan lide at gøre noget ekstra ud af, i form af f.eks. sjov pynt og navn på kagen. Hvis du ikke selv er klar på sådan et projekt eller kender nogle der er, har vi på ArrangementGuiden flere kompetente bagere og konditorer, som laver nogle rigtig fine og lækre dåbskager. Serveres kagen til kaffen efter maden, så husk at alle lige har spist, så mængden per gæst behøver ikke nødvendigvis være meget stor.

Barnet bæres pyntet omkring ved desserten for at blive krammet af begejstrede tanter.
– Emma Gad

Om I vælger den simple tilgang eller går all-in med flere retter, kan I overveje om I kunne få brug for serveringspersonale. De hjælper typisk med ind- og udbæring af mad og service, anretter maden på tallerkener og/eller fade og tager sig af den efterfølgende rengøring. Dette kan især være en stor hjælp, hvis I får mange gæster. Mange spørger nogle unge mennesker i deres netværk om hjælp, men I kan også finde hjælp af effektiv og erfarent serveringspersonale til en overkommelig pris på ArrangementGuiden.

6. Dåbskjole og tøj til forældre

Barnet er traditionelt iført en dåbskjole under selve dåben i kirken.  Hvis mange i jeres familie er døbt, har I måske en dåbskjole i familien allerede. I mange familier er der tradition for at dåbskjolen bliver brugt og givet videre i familien.

Dronning Margrethe og samtlige af medlemmer af den kongelige familie bl.a. hendes børn og flere af hendes børnebørn er blevet døbt i den samme dåbskjole, der er gået i arv, siden den blev lavet til Christian den X i 1870.

Det kan også være, at I ikke har en kjole liggende i gemmerne men i stedet må ud og købe en ny (måske kan I starte en tradition med denne?) Frygt ej, dåbskjoler kan stadig fås mange steder eller måske er du eller en du kender ferm med strikkepinde el.lign. og kan lave en selv ?

Husk også noget pænt men praktisk tøj til jer som forældre og eventuelle søskende. Specielt til moderen i relation til også at kunne amme, hvis der er behov for det. Og tag ekstra tøj med til dåbsbarnet – kjolen kan blive beskidt eller er måske ikke den rareste påklædning for barnet, så skiftetøj er en god idé.

Det er også altid oplagt at bruge den festlige anledning til blive få håret klippet, skægget barberet eller få håret sat op af en professionel. På ArrangementGuiden kan du også finde leverandører inden for dette.

VIDSTE DU?

I gamle dage lod man barnet sove sin første nat efter dåben med dåbskjolen på

– dette skulle give et godt og lang liv.

7. Bordpynt, borddækning, blomster & tema

Pynt kan gøre meget for at tilføje noget festlighed, personlighed og hygge til lokalet, festen holdes i. Dette kan gøres med fx balloner, blomster eller grene fra naturen, bordpynt som matcher bordkort mm.

Det er nemt at følge et simpelt tema, vælg fx 1-3 farver/farvetoner som kan gå igen i al pynt, blomster og eventuelle balloner.

At pynte op med lyserøde farver skulle efter sigende symbolisere lykkebringende kærlighed. Og at pynte dåbsfesten med lyseblå nuancer skulle symbolisere lykkebringende troskab. Men i disse dage vil mange gerne undgå at forstærke idéen om de stereotype farver fordelt på kønnene, og hvis I elsker nogle helt andre farver, skal I bare slå jer løs.

Hvis du gerne vil have nogle blomsterdekorationer i lokalet eller på bordene, så kan du enten lave dem selv – eller få hjælp af en blomsterhandler. På ArrangementGuiden kan du finde flere blomsterhandlere, som gerne vil hjælpe dig. Her kan du også finde hjælp til borde, stole, duge og borddækning samt festpynt, hvis du ikke har nok ens til hele selskabet derhjemme.

Lys, planter og blomster vil altid bidrage til at skabe fest.
– Emma Gad

8. Faddere

Rollen som gudmor/gudfar ses ofte som en stor ære og falder oftest hos nær familie eller venner. Mange tror fejlagtigt, at hvis man er fadder/gudmor/gudfar, så siger man også ja til at opfostre barnet i tilfælde af forældrenes for tidlige død, men sådan er det ikke.

Her skal man lave et såkaldt børnetestamente. Der er ikke noget juridisk eller økonomisk ansvar i at være fadder, selvom mange gerne gør lidt ekstra ud af rollen.

Det, man siger ja til som fadder, er at være en del af barnets liv og opfostre det i den kristne tro, skulle forældrene gå bort, før barnet bliver voksen.

Hvem kan så blive faddere ? Selvom du ikke er konfirmeret eller medlem af den danske folkekirke, kan du stadig blive fadder, så længe du er blevet døbt i den kristne tro.

Til dåben skal forældrene have udvalgt 2-5 faddere (vidner) til barnet. Forældrene kan også selv være faddere, men der skal altid være mindst 2 andre faddere udover forældrene.

VIDSTE DU?

> Alle der er døbt i den kristne tro og er minimum konfirmationsalderen kan være fadder.

> Skal fadderen opfostre barnet i tilfælde af forældrenes for tidlige død skal I lave et børnetestamente før det er juridisk bindende.

> Kirkekontoret skal have fulde navn og adresse på alle faddere inden dåben (Giv besked senest 14 dage inden)

I skal vælge, hvem der skal bære barnet under dåben og fortælle navnet, når præsten spørger. Denne person vil også blive kaldt for barnets gudmor eller gudfar. Husk også at spørge kirken om I må tage billeder inde i kirken under dåben.

Almindeligvis bærer den unge kones moder sin datters første barn over dåben og farmoderen det næste. en ugift pårørende eller veninde “holder huen” som det på gammeldags vis endnu kaldes, og af de mandlige faddere vælges med omhu de pårørende til gudfædre, der kan tænkes at ville have interesse ikke alene for barnets åndelige men også timelige vel.
(…) Gudmoderen tager ved kirkedøren imod sit gudbarn og bærer det til døbefonden ledsaget af de andre faddere.
– Emma Gad

Til toppen af siden

9. Underholdning & taler

Selvom en dåbsfest hverken er i samme skala som en konfirmation eller et bryllup, vil der nok alligevel være nogle få, som står klar med en tale, sang eller andet indslag i anledning af festen.

Der er også typisk en takketale fra forældrene til fadderne, tale fra en eller flere faddere og mon ikke en af bedsteforældrene har noget at sige også ?

Den ældste af de mandlige faddere holder talen for barnet (…) En anden af fadderne udbringer forældrenes skål, og det skulde gå mærkeligt til, om der ikke også blev holdt taler for de to sæt bedsteforældre.
– Emma gad

At de andre gæster tier stille under bordtaler følger af sig selv. Ikke heller bør man afbryde taleren medmindre et vel turneret tilråb under en animeret stemning kan hjælpe en stammende Demosthenes på gled.
– Emma Gad

Disse større begivenheder og sammenkomster kan være langtrukne især for de unge og de små. For at undgå det kan I planlægge at gøre plads til lidt sjove aktiviteter for dem, der har lyst, og det er også altid en god idé at have lidt farveblyanter eller andet, som de små kan sidde og lege med. 

Hvis I holder dåbsfesten hjemme eller tæt på en stor græsplæne, kan I også overveje at have lege eller spil med, som alle kan være med til f.eks. fodbold, petanque, krocket eller vikingespil, så er det sikret, at der er noget til alle aktivitetsniveauer – og børnene bliver ikke nødvendigvis overladt til sig selv, mens de voksne sidder og snakker resten af festen.

10. Fotograf til dåben

Dåbsfesten er sjov at huske tilbage på, især når børnene bliver ældre og måske sjovt at bringe op igen, hvis de skal konfirmeres.

Sådanne minder huskes bedst ved hjælp af fotografier eller video fra dagen, og I kan overveje, om I vil få en professionel fotograf til at dokumentere dagen og ikke mindst barnet, mens det stadig er en baby (de vokser så hurtigt den første tid).

Her er det også oplagt at få taget et babyportræt eller et lille familieportræt, mens alle er klædt fint på. På den måde vil I være sikre på at have nogle fine fotos af god kvalitet fra den særlige dag.

Hvis budgettet ikke lige matcher sådanne ambitioner, kan I stadig forsøge at gøre det samme men måske bare ved hjælp af et par af gæsterne. Hvis I ejer et godt kamera, kan I stille det til rådighed og spørge nogle forskellige, ellers vil der sikkert blive taget masser af fotos på gæsternes smartphones. Spørg endelig gæsterne, når dagen slutter, om de vil dele de fotos, de har taget i løbet af dagen.

11. Hvordan skal dåben huskes ?

Det er altid sjovt og hyggeligt at mindes om fortiden og især livets store begivenheder.

Det kan derfor anbefales, at I gemmer både gæstelisten, invitationen, ønskeliste, bordkort, bordplan, taler, sange og selvfølgelig fotos.

På den måde kan I få et helhedsbillede og huske selv de små detaljer. Det er nemt at klistre det hele ind i en lille billedbog, notesbog eller mappe og på den måde har I lavet en scrapbog for dagen.

Her kan I fint også skrive små beskrivende sætninger ind. Sådan en bog er sjov at hive frem igen, når barnet er blevet ældre, for man kan jo som bekendt ikke huske meget fra sin egen barnedåb. På denne måde har I også en slags opskrift til den næste dåb, (hvis der kommer sådan en) eller anden større fest, I holder i fremtiden.

Man kan også altid lave et dedikeret fotoalbum ved hjælp af tjenester som Cewe eller Pixum, mange fotobutikker har også sådan en mulighed på deres hjemmeside.

12. Sådan kan dåben og dagen forløbe

Dåb i kirken

Kørsel hjem eller til restaurant/selskabslokale

Velkomst m. velkomstdrink og snacks

—- Evt. fotosession med fotograf —-

—- Gå til bords —-

Velkomsttale og evt. tale til fadderne

Maden serveres eller buffeten åbner

Evt. indslag/taler (fadderne/bedsteforældre)

—- Evt. pause med aktiviteter lege —

—- Evt. fotosession med fotograf —-

Gaverne åbnes

Dåbskage og kaffe

Evt. aktiviteter/lege

Farvel og tak

Til toppen af siden

Læs også vores huskeliste på ArrangementGuiden, for et hurtigt overblik over de vigtigste detaljer, der skal til for at få en vellykket dåbsfest.

Livets naturlige gang er jo den, at efter bryllup bliver den næste højtid det første barns dåb, en festlighed, som giver de unge forældre meget at tænke på.
– Emma Gad

Kommentarer

  • Ingen kommentarer endnu.
  • Tilføj en kommentar